סכסוך שכנים הוא הסיטואציה בה מתנגדים לבינוי בפועל, או לבקשות להיתרים של שכנים סמוכים, או שכנים בבית משותף הינה סיטואציה מוכרת, הכרוכה בסכסוכי שכנים. ישנו שני מסלולים להתנגדות המפורטים בסרטון – המסלול התכנוני בוועדה המקומית לתו”ב ובוועדת הערר, והמסלול הקנייני בבתי המשפט או אצל המפקח על בתים משותפים. לעתים נדרש שילוב בין שני המסלולים, הקנייני והתכנוני.

אם אתם מחפשים עורך דין סכסוכי שכנים, אתם במקום הנכון…