הליך רכישת דירה הכולל חוזה מקרקעין צריך להיות הליך מובנה ומסודר. אין להחפז ולהתפתות למחטפים ו”עסקאות בשטח”. אין לחתום על זכרון דברים, ללא יעוץ משפטי. מאידך, יש לבדוק באופן רציני אופן רישום הדירה ואת תיק הבניין הן ב”טאבו” והן ברשות המקומית לגלות אם אין תקלות או כשלים. משרדינו עוסק ביעוץ שכזה, טרם ההחלטה על רכישת דירה והוא ערוך לבחון אם ניתן לרכוש נכס ובאיזה אופנים, הן מבחינת תנאי ושלבי התשלום והן לגבי חריגות בדירה ובאופן רישומה.

[Total: 0   Average: 0/5]