עורך דין ליקויי בנייה

משרד עורך דין ליקויי בניה

עורך דין ליקויי בניה
עורך דין ליקויי בניה

מחפשים עו"ד ליקויי בנייה? משרד עו"ד קולודני מלווה ומייצג רוכשי דירות חדשות מול קבלנים וחברות בניה הן במטרה לתקן ליקויי בניה והן לצורך קבלת פיצויים בגין ליקויי בנייה. הטיפול המשפטי בנושא תביעות ליקויי בניה כולל עבודה עם שמאים, מומחים, חברות בדק בית, מהנדסי בנין. מטרתו הסופית היא מתן מענה מקיף לשם השגת היעדים עבור רוכשי דירות חדשות בהן מתגלים ליקויי בנייה.

משרד עו"ד מומחה לליקויי בנייה

משרד עו"ד קולודני מלווה את לקוחותיו בהתמודדות במסגרת ההליך הסבוך והמקצועי של תביעות ליקויי בניה, תוך שהוא מעניק ללקוחותיו את הייעוץ והטיפול המשפטי הרלבנטיים בכל עניין. משרדנו יוכל לסייע לכם בליווי מקצועי, לקבלת פיצויים מהחברה הקבלנית.

הסבר בוידאו על ליקויי בנייה:

סרטונים נוספים של משרד עו"ד קולודני

עורך דין ליקויי בנייה
עורך דין ליקויי בנייה

באיזה שלב כדאי להגיש את תביעות ליקוי בניה נגד קבלן?

בעת קבלת מפתחות הדירה החדשה, כדאי לערוך פרוטוקול מסירה בו זכאים רוכשי הדירה לרשום את כלל הליקויים שהם מגלים באותה עת. תקופת הבדק השנתית היא מועד ארכה מסודר לגלות אם ישנן נזילות, או ליקויים נוספים (המפורטים בהמשך). יש ליידע את הקבלן בדבר כל ליקוי או פגם המתגלה, ולשלוח מכתב, בדואר רשום עם העתק בפקס ובדוא"ל לקבלן המבצע ובו דרישה לתקן את הליקוי. ככל שמדובר בפגם או בליקוי חמור, המפריע בצורה משמעותית לנהל חיים סבירים בדירה, דרשו מהקבלן שיתקן את הפגם בדחיפות. במידה והליקויים מהותיים ואין דרך להגיע לעמק השווה עם הקבלן ולא נראה שיש התקדמות מהותית ניתן להגיש תביעה כבר בשלב זה.

יש לאפשר לקבלן את ההזדמנות והאפשרות לבצע כל תיקון שברצונו לבצע, בלא להתנות תנאים כלשהם ולאפשר לו לתקן לפי הבנתו. ככל שהקבלן יתקן את כל הליקויים, בזה יסתיים העניין תוך תקווה כי לא יתגלו בעתיד ליקויי בנייה ופגמים נוספים. במקרה בו הקבלן יסרב לבצע את התיקונים, כולם או חלקם, למרות ההזדמנות שנתנה לו, זה השלב בו יש להחליט, האם מגישים את התביעה לבית המשפט.

 

משרד עו"ד ליקויי בניה
משרד עו"ד ליקויי בנייה

הטיפול המשפטי של משרד עורך דין ליקויי בניה כולל:

 • תכתובת משפטית בטרם הגשת תביעה בשל ליקויי בניה.
 • ניהול משא-ומתן עם הקבלן בדרישה לתיקון ליקויי בניה.
 • פיצויים כספיים בגין איחור במסירת חזקה וירידת ערך הדירה.
 • הפניה למומחים לשם בדיקת הנכס וקבלת חוות-דעת מקצועית על ליקויי הבניה, לצורך הגשה לבית המשפט.
 • גיבוש אסטרטגיה לטיפול עורך דין ליקויי בניה מול החברה הקבלנית.
 • הגשת תביעה לבית המשפט בגין ליקויי בניה.

שימוש בשירותי שמאי מומחה, נדרש בכדי לפתוח בהליך משפטי. בחוות דעת לעניין ליקויי בניה נכללים בין היתר; סטיות ו/או חוסרים לעומת המפרט הטכני, ליקויי בניה של אי-התאמה לתסריטים ותוכניות וחריגות בניה, ליקויי בניה טכניים באופן ביצוע עבודות הבניה, ליקויי בנייה בטיב חומרי הבניה ובאביזרים, פיצוי לקבלת דיור חלופי עקב איחור במסירה, פיצויים בגין ירידת-ערך של דירה עקב ליקויי בניה. ליקויי בניה המרכזיים הינם בנושאי איטום , במערכת חשמל, במערכת אינסטלציה לרבות ביוב ,ניקוז, ליקויים מבניים הנדסיים בנכס וליקויי בניה אקוסטיקה רעש, בידוד.

 

תביעות ליקויי בניה
תביעות ליקויי בנייה

ניתן לעתור לבית המשפט למספר סעדים:

 1. חיוב בתיקון ליקויי בניה, כלומר, לאכוף את האחריות לתקן בפועל את ליקויי הבניה בנכס ובמידה וזה לא מתאפשר, סעד כספי.
 2. פיצוי בגין ירידת-ערך הנכס עקב ליקויי בניה.
 3. פיצוי כספי בגין איחור במסירה.
 4. פיצוי בגין נזקים נלווים, דוגמת: עוגמת נפש עקב הפגיעה בהנאה מהנכס, דיור חלופי, הוצאות, אובדן הכנסות עקב אי-השכרת נכס המיועד להשקעה ועקב הפסד ימי עבודה בנושא.

 

קיים ליקוי בנייה והקבלן מתנער מאחריות?

במקרה כזה עדיף כי לא תתקנו את לקוי הבנייה בטרם שתתייעצו עם עו"ד מומחה לליקוי בנייה. הכוונה נכונה תסייע בתיקון הליקוי במהרה תוך ביצוע, או לחלופין פיצוי מלא, מצד הקבלן.

 

ליקויי בנייה במחיר למשתכן
ליקויי בנייה במחיר למשתכן

ליקויי בנייה במחיר למשתכן

ריבוי הפרויקטים מסוג "מחיר למשתכן"  והניסיון להקל בגובה מחיר הדירות הביאו במקרים רבים לבניה לקויה מצד קבלנים. לכן, ככל שמדובר בפרויקט מסוג מחיר למשתכן, חשוב שלא להמתין עם הטיפול בפגם כדי שעוצמת הנזק לא תתרחב.

 

יש להבחין בין סוגים שונים של ליקויי בניה נפוצים:

 • ליקויי בניה בטיחותיים – כאשר מדובר בליקויי בניה שעשויים להוביל לסכנה בטיחותית יש לפנות בדחיפות לקבלן על מנת שיתקן את הליקוי. במקרה בו הקבלן מסרב לבצע את התיקון וקיימת סכנה בהשארת הליקוי עד בירור העניין מומלץ לפנות לעו"ד המתמחה בליקויי בניה בהקדם האפשרי על מנת לקבל את הייעוץ כיצד לנקוט.
 • ליקויי בניה נזיקיים – לעיתים ליקויי בנייה יוצרים נזקים לשאר מבנה ותכולת הבית. גם כאן, אסטרטגיה נכונה תסייע לקבל פיצוי מלא על היקף הנזק.
 • ליקויי בניה אסתטיים – גם כאשר ליקוי הבנייה גורם לפגמים אסתטיים בלבד, אין סיבה שלא תקבלו מהקבלן את המבנה באופן אותו סיכמתם עם הקבלן.

 

עתירה לבית משפט בנושא ליקויי בנייה
עתירה לבית משפט בנושא ליקויי בנייה

ליקויי בניה רטיבות ונזילות

אחד הליקויים הנפוצים שבמקרים רבים יוצרים נזקים חמורים לקונסטרוקציית המבנה ואף לתכולת הבית. בליקוי מסוג נזילה חשוב לטפל מהר שכן ככל שהתיקון יידחה הוא עשוי להחרפת הנזקים.

 

ליקויי בניה ברכוש משותף

ליקויי בניה ברכוש המשותף
ליקויי בניה ברכוש המשותף

ליקויי בניה בבית משותף עשויים להתבטא במגוון דרכים. ליקוי בנייה בחדר מדרגות עשוי למשל להוות סכנה לכלל דיירי הבית וחייב בטיפול באופן מיידי. כמו כן, ליקויים בצנרת הבניין עשויים להביא לנזקים חמורים לדירות המבנה. במקרים של ליקוי בנייה בבניין משותף יש לפנות מיידית לוועד הבית או חברת הניהול ולתקנם במהירות.

 

ליקויי בניה אצל השכן

כאשר קיים אצל השכן ליקוי בניה שמשפיע על המקרקעין שלכם ופניות מצדכם לתיקון הבעיה לא נענות. ניתן לדרוש מבית המשפט שיורה על תיקון הליקוי. חשוב לזכור כי לשכנים הסובבים אתכם קיימת חובת זהירות כלפיכם וחל עליהם איסור חמור לנהוג ברשלנות ולהתעלם מנזקים שהם יוצרים במקרקעין שלכן.

 

משרד עורכי דין ליקויי בניה מטפל בליקויי בניה חמורים ופשוטים כאחד ולא נרתע משום מאבק

לסיכומו של עניין הליך הגשת תביעות ליקויי בניה הינו הליך מקצועי, אשר דורש מומחיות וניסיון של עו"ד ליקויי בניה עו"ד מקרקעין ובייחוד עו"ד המתמחה בליקויי בניה.

צריך עו"ד מומחה לליקויי בנייה באזור המרכז ? פנה אלינו!

משרדנו בקיא במאבקים מול כל חברות הבנייה הגדולות בישראל. ניסיון משרד עורך דין ליקויי בניה ברמת גן ובליקויי בניה בתל אביב יצרו במשרדנו מומחיות שמביאה למיצוי זכויות לקוחותינו.

עורך דין מקרקעין קולודני

על משרד עורך דין מקרקעין – קולודני ושות’

משרד עורך דין מקרקעין ונוטריון קולודני ושות’ נוסד בשנת 2007 וייצג עד היום מאות לקוחות פרטיים ועסקיים במגוון רחב של תיקים וסוגיות משפטיות כגון מכר דירה, רכישת דירה, סוגיות במקרקעין וכיו”ב. המשרד מצטיין במאבק ללא פשרות עבור לקוחותיו, ובשירות מסור ואישי עד השלמת המשימה.

המשרד מעניק שירותים משפטיים במגוון תחומים כולל ייצוג בעסקאות מקרקעין, מכר ורכישת דירה וכן שירותי נוטריון:

5/5
עורך דין
יצירת קשר

למשרד מגוון לקוחות מתחומים שונים, היכנסו להמלצות הלקוחות כדי להתרשם מדעתם על משרד עורכי דין קולודני.

תחומי עיסוק

מאמרים

יצירת קשר

חיפוש באתר

פתח צ'ט
1
שלום וברכה
שלום וברכה
אפשר לעזור?
Call Now Button