התנגדות לתכנית איחוד וחלוקה (רפרצלציה)

תקנות התכנון והבניה - התנגדות לתכנית איחוד וחלוקה
תקנות התכנון והבניה – התנגדות לתכנית איחוד וחלוקה

 

התנגדות לתכנית איחוד וחלוקה התנגדות לתכנית חלוקה – איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים. תקנות התכנון והבניה איחוד וחלוקה

עורך דין ליקויי בנייה – כאשר ניגשים אל התנגדות לתכנית איחוד וחלוקה חשוב להעזר בעו"ד התנגדות לתכנית חלוקה שזוהי ההתמקצעות שלו ואחת כמה וכמה כאשר מדובר על איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים – מידע על תקנות התכנון והבניה איחוד וחלוקה

המסגרת החוקית התנגדות לתכנית חלוקה – איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים

התנגדות לתכנית חלוקה
עורך דין התנגדות לתכנית איחוד וחלוקה

תקנות התכנון והבניה (תכנית איחוד וחלוקה), תשס"ט-2009 וכן פרק ז' לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 יוצרים מטרייה משפטית המאפשרת לרשויות התכנון ליצור הליכים של איחוד וחלוקת מגרשים. במסגרת חוק התכנון והבניה נקבע כי כאשר הרשות מבצעת תכנון של תוכנית מתאר מקומית או תוכנית מפורטת, רשאית היא לקבוע הוראות הנוגעות לאיחוד וחלוקה של מגרשים הנמצאים בתחומן של התוכניות, גם ללא הסכמת הבעלים.

איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה ושלא בהסכמה

איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה ושלא בהסכמה - התנגדות לתכנית איחוד וחלוקה
איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה ושלא בהסכמה – התנגדות לתכנית איחוד וחלוקה
  • איחוד וחלוקה בהסכמה – מתבצע במקרה בו בעלי קרקע סמוכים מגיעים להסדר ביניהם על חלוקה מחדש של השטחים. במקרה כזה יפנו בעלי הקרקעות לרשות על מנת שזו תסדיר את חלוקת הקרקע.
  • איחוד וחלוקה שלא בהסכמה – כאשר בעלי הקרקע אינם מגיעים להסכמה ניתן להגיש בקשה על יד מי מהצדדים לרשות בבקשה שתורה על חלוקת הקרקע במסגרת הליך תכנוני.  לחילופין איחוד וחלוקה מחדש יכול שיעשה ביוזמת הרשות כחלק מהליך תכנוני אותו היא יוזמת בעצמה. 

שלבי תוכנית איחוד וחלוקה

  • שלב א' – איחוד בין מגרשים
  • שלב ב' – תכנון השטח על ידי הרשות.
  • שלב ג' – פיצול השטחים המאוחדים לחלקות. 
התנגדות לתכנית איחוד וחלוקה - מתי תעשה הרשות שימוש באפשרות לאיחוד וחלוקה מחדש
התנגדות לתכנית איחוד וחלוקה – מתי תעשה הרשות שימוש באפשרות לאיחוד וחלוקה מחדש

מתי תעשה הרשות שימוש באפשרות לאיחוד וחלוקה מחדש

לרשויות סיבות מגוונות בגינן יוזמות איחוד וחלוקה מחדש. ככלל, הסיבות נעוצות ברצונה של הרשות לקיים חלוקה יעילה יותר של הקרקעות מזו הקיימת בפועל. כך למשל, במקרה בו הרשות מעוניינת להורות על הפשרת קרקעות לצורך בנייה או מתוך כוונה לייעד קרקע מסוימת לטובת צרכים ציבוריים. אפשרות נוספת היא חלוקה צודקת יותר בין בעלי המגרשים.

תקנות התכנון והבניה איחוד וחלוקה

התנגדות לתכנית איחוד וחלוקה
התנגדות לתכנית חלוקה

עורך דין מקרקעין ונדל"ן – איחוד וחלוקה מחדש נפוצים ביותר במקרים של התחדשות עירונית בהם איחוד והחלוקה מחדש מטרתו להפוך את חלוקת הבעלות בקרקע ליעילה ביותר בכל הנוגע לבנייה עליה. כך למשל במתחם שדה דב, בוצע הליך של איחוד וחלוקה מחדש באופן המקנה לעיריית תל אביב ומנהל מקרקעי ישראל שליטה על רוב הקרקעות וזאת על מנת להשיג שליטה על תכנון הבנייה בכדיי לזרז התקדמות הפרויקט ובשביל ליצור תכנון אחיד במתחם.

על אילו פרטים מחויבת להקפיד הרשות

  • בחלוקת הקרקעות מחויבת הרשות להעניק לבעל המגרש, ככל שניתן, את הקרקע הקרובה ביותר שהייתה לבעלים טרם החלוקה מחדש.
  • במסגרת החלוקה מחדש חל איסור שערך הקרקע שתושב לבעלים יהיה נמוך מערך המגרש טרם האיחוד. במקרה בו ערך הקרקע גבוה מערך הקרקע טרם האיחוד, רשאית הרשות לקבוע תשלומי איזון.
עורך דין התנגדות לתוכנית איחוד וחלוקה
עורך דין התנגדות לתוכנית איחוד וחלוקה

התנגדות לתוכנית איחוד וחלוקה

במקרים רבים החלוקה שמתבצעת על ידי  הרשות מבוצעת באופן שאינו שוויוני וכך מוצאים עצמם בעלי מגרשים עם קרקעות בשווי נחות או במיקום שונה בתכלית מזה שהיה להם טרם הליך האיחוד וחלוקה מחדש. במקרים בהם אדם רואה את עצמו כמי שנפגע מתוכנית האיחוד וחלוקה, קיימת חשיבות כי יפעל מהר ככל שניתן. בהליכים מסוג אלה שלב הפנייה לערכאות קריטי ועשוי להיות גורם מכריע בתוצאת ההליך. כלומר, יש הבדל מהותי אם ההתנגדות לחלוקה נעשית עוד בשלב התכנון או הדיון על איחוד המגרשים, במסגרת הדיון על אופן החלוקה מחדש או לאחר אישורה וביצועה בפועל. לכן, אנו ממליצים לכל מי שקרקע שבבעלותו עוברת הליך מסוג זה, לפנות לעורך דין מקרקעין שמומחה בהליכי איחוד וחלוקה מחדש על שיגן על זכויותיו וימנע את הפגיעה האפשרית בקניינו.

ההתנגדות לתוכנית איחוד וחלוקה יכול שתיעשה במסגרת התנגדות לתוכנית בניין עיר, במסגרת התנגדות לתוכנית מתאר מחוזית או תוכנית מתאר מקומית ובמסגרת התנגדות לבקשה להיתר. לכל הליך יש את המורכבות שלו חשוב כי עורך הדין המלווה יהיה מומחה להתנגדות לסוג התוכנית במסגרתה מתרחש ההליך.

בין אם מדובר על התנגדות לתכנית איחוד וחלוקה כמו גם על התנגדות לתכנית חלוקה איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים אנו נוכל לעזור. למידע נוסף בכל הקשור אל תקנות התכנון והבניה איחוד וחלוקה ניתן לפנות אלינו בכל שלב

עורך דין איחוד וחלוקה ישמור על זכויותיך ועל כספך!

משרד נעם קולודני ושות' בעלי ניסיון של שנים בהליכי פרצלציה ובהגשת התנגדויות לתוכניות בוועדות – פנו אלינו עוד היום לקבלת ייעוץ בנושא איחוד וחלוקה. 

התנגדות לתכנית איחוד וחלוקה | התנגדות לתכנית חלוקה | איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים | תקנות התכנון והבניה איחוד וחלוקה

עורך דין מקרקעין קולודני

על משרד עורך דין מקרקעין – קולודני ושות’

משרד עורך דין מקרקעין ונוטריון קולודני ושות’ נוסד בשנת 2007 וייצג עד היום מאות לקוחות פרטיים ועסקיים במגוון רחב של תיקים וסוגיות משפטיות כגון מכר דירה, רכישת דירה, סוגיות במקרקעין וכיו”ב. המשרד מצטיין במאבק ללא פשרות עבור לקוחותיו, ובשירות מסור ואישי עד השלמת המשימה.

המשרד מעניק שירותים משפטיים במגוון תחומים כולל ייצוג בעסקאות מקרקעין, מכר ורכישת דירה וכן שירותי נוטריון:

5/5
עורך דין
יצירת קשר

למשרד מגוון לקוחות מתחומים שונים, היכנסו להמלצות הלקוחות כדי להתרשם מדעתם על משרד עורכי דין קולודני.

תחומי עיסוק

מאמרים

יצירת קשר

חיפוש באתר

פתח צ'ט
1
שלום וברכה
שלום וברכה
אפשר לעזור?
Call Now Button