הישגים בולטים

 

 

 

חותם אמינות דאן אנד ברדסטריט dun & bradstreetהחברות המובילות BDI
 

מובילים בדירוג משרדי תכנון ובניה של דאנס 100

 

הישגי בולטים

חותם אמינות דאן אנד ברדסטריט dun & bradstreet

התנגדות למתן היתר לבריכה

בתביעה שייצג משרדנו התנגדנו לבקשת הקלה לבניית בריכת שחייה בין היתר משום שההקלה סותרת את התוכנית התקפה, וכן מהסיבה שהמגרש ריק וניתן לתכנן בו את הבריכה כך שתעמוד בגבולות הגזרה.

קלת ההקלה הייתה יוצרת מטרד כבד ללקוח שייצגנו.

"אנו לא מקבלים את הטענה שאין משמעות מבחינת הפגיעה בעוררים, להתקרבות הבריכה לגבול מגרש העוררים, גם אם הפגיעה אינה גבוהה…

לפיכך אנו מורים על ביטול החלטת הועדה המקומית בכל הנוגע למתן ההקלה.”

לקריאת ההחלטה מלאה

"לאור כל האמור לעיל, אנו קובעים שהחלטת הועדה המקומית לאשר את תכנית…מבוטלת, וזאת בהעדר סמכות לועדה המקומית לאשרה.

לקריאת ההחלטה מלאה

ערר על החלטת ועדה מקומית

בתביעה שייצג משרדנו ערערנו על החלטת הועדה המקומית בגבעתיים להרוס 4 מבנים ולבנות מקומם מבנה אחד גדול. 

במסגרת הערעור ביקשנו לבטל את אישור התכנית על ידי הועדה המקומית מאחר שהיא אושרה לטענתנו בחוסר סמכות. 

תביעה כנגד בניה בבית משותף

בתביעה שייצג משרדנו תבענו את הנתבעת בגין ביצוע עבודות בנייה בית משותף, שגרמו למטרד כבד לשאר הדיירים.

הנתבעת ביצעה עבודות בשביל הגישה ובחצר המשותפת בנוסף לחפירה והרס גדר תומכת ופגיעה בשביל הכניסה. 

בית המשפט קיבל את התביעה.

"אני מחייב את הנתבעת בהקמת הגבהת עפר בשטחה באופן שתתמוך בשטחם של התובעים 3-4… אני מחייב את הנתבעת בהקמת הגבהת עפר בשטחה באופן שתתמוך בשביל הגישה ותבטל הפרשי הגובה בדרך של השבת המצב לקדמותו.. בנוסף אני מחייב את הנתבעת בהוצאות משפט ושכ”ט…”

לקריאת ההחלטה מלאה

ועדת התכנון ובניה שדנה בערר קיבלה את כלל טענות משרדנו ושללה מכל וכל את טענות הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים. בנוסף חייבה את הועדה בהוצאות המבטאות את הנזק למשיבה (עלות הייצוג והעיכוב שנגרם בהכרעה בתיק)

לקריאת ההחלטה מלאה

ערר שהוגש כנגד חברה לבניה שייצגנו

הערר הוגש על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה כגד שומה בעניין השבחת מקרקעין.

לטענת משרדנו אין להתערב בשומה שקבע השמאי ושהיטיבה עם חברת הבנייה שייצגנו. 

הגנה על נתבע שייצגו בפני המפקחת על רישום מקרקעין

התביעה הוגשה על ידי בעלי דירות החולקים בית משותף עם התבע שייצגנו.

במסגרת התביעה טענו התובעים כי הנתבע שייצגנו הסב לדירותיהם בבית המשותף נזקים עקב פעולות שביצע.

בתביעה נתקבלו מרבית טענות ההגנה שלנו והתובע אף חויב בהוצאות משפט.

"נקבע כי לא נמצאו בבית התובעים פגיעות קונסטרוקטיביות שנוצרו כתוצאה מעבודות בנייה שביצע התבע…לא מצאתי כ הדוודים שהתקין הנתבע הותקנו באופן שונה או חריג בעניין זה התביעה נדחית… היות שעסקינן בגדר המצויה בין שטח התובעים לשטח התובע באיזור המהווה רכוש משותף לא ברור מכוח מה מבקשים התובעים להשית הוצאה זו על הנתבע בלבד. לאור האמור, לא מצאתי לחייב את התובע להשלים ולבצע טיח…"

לקריאת ההחלטה מלאה

“אנו סבורים כי אין מקום לדרוש תוספת מקומות חניה במקרה ולפיכך ערר 5624 מתקבל, החלטת הועדה המקומית לדרוש תוספת מקומות חניה מעבר למתוכנן על פי הבקשה תבוטל.” 

לקריאת ההחלטה מלאה

ערר שהגשנו כנגד החלטת ועדת המשנה של הועדה המקומית לתכון ובניה

בערר שהגשנו כנגד החלטת הועדה טענו שהועדה המקומית התעלמה מעמדת הועדה המחוזית כאשר הבקשות להיתרים חורגות באופן משמעותי בכל פרמטר מן התוכניות החלות על המקרקעין.

 

כתיבת תגובה

פתח צ'ט
1
שלום וברכה
שלום וברכה
אפשר לעזור?
Call Now Button