רכישת מקרקעין מכונס החייב מול הרוכש

במהלך השנים האחרונות מתגברת התופעה של רכישת נכסי מקרקעין ממשרדי עורכי דין העוסקים בכינוסים של מקרקעין לטובת נושים ובעיקר לטובת גופים פיננסים דוגמת בנקים. נכסים אלו אמורים להימכר ב”דיסקאונט” המשקף את הרצון של משרדי עו”ד העוסקים בנדל”ן בכינוס להיפטר מנכסים אלו בהליך מימוש מהיר. ההנחה היא שמטרתם העיקרית של משרדי עו”ד אלו היא  הינה להחזיר בראש ובראשונה את חובות החייבים לנושים המובטחים- הבנקים.

עם עליית מחירי המקרקעין והקף גובה המשכנתאות באופן אבסולוטי, אל מול יכולת החזר כמעט סטאטית, הצפי הוא כי יותר ויותר נכסים יוצאו למכירה על ידי משרדי עורכי דין של כינוס נכסים, בהתמחרות בשוק החופשי.

כתבה זו בעיה לבחון את הכדאיות של התקשרות עם כונס בהליכים מאין אלו, בהנתן מצב של חוסר וודאות משפטי, אל מול כדאיות כלכלית לא ברורה אם בכלל. אחד היתרונות הברורים של רכישה מכונס נכסים, שמונה על ידי בית המשפט, הינו שהנכס נמכר “נקי” ללא חובות, חיובים, הערות או משכונות מכל סוג שהוא. בכתבה זו אסקור דווקא החסרון, אשר הינו תוצאה של מערכת משפט היוצרת אי וודאות, באשר לתוצאות הליך הכינוס.

בני הזוג י’ הסתמכו על החלטת בית המשפט המחוזי ובו נקבע כי לחייבים, אשר ביתם הוצע למכירה בהתמחרות על ידי הכונס  24 שעות להמציא סכום של כמה מיליוני שקלים בעבור בית קרקע באחד מיישובי השרון, ולא המכירה תאושר כסופית. מאחר  והחייבים לא עמדו במועדים שנקצבו להם שלמו הרוכשים לכונס מקדמה משמעותית, בהתראה קצרה, לאחר חתימה על חוזה מכר.

משלב זה, ההליך נעשה סבוך כאשר החייבים מגישים בקשות מבקשות שונות לערכאות בתי המשפט השונות, כל מטרתם הינה ליצור אי וודאות ולסבך ההליך במטרה לזרוע ייאוש אצל הרוכשים. בסופו של יום, הרוכשים שפעלו בתום לב מוחלט ועל פי הדין, לא קבלו הבית אותו רכשו בהסכם בכתב לידיהם ולעומת זאת נגרמו להם הוצאות מימוניות, הוצאות שכ”ט יעוץ משפטי, אבדן ימי עבודה וכמובן הפסד של עסקאות אלטרנטיביות

[Total: 0   Average: 0/5]